İMTİYAZ SAHİBİ
Türkiye Turizm Tanıtma Platformu Adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Fikret Yıldız

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Şerife Karacabay

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Serdar Karaduman

YAYIN KOORDİNATÖRÜ
İlknur Yüksel